Фрезерні роботи

Фрезерування - це механічна обробка площин різанням вручну або на верстаті за допомогою обертового ріжучого інструменту, фрези, при поступальному русі заготовки. Винахід фрезерного верстата історія приписує англійцю Елі Уітні, який запатентував його в 1818 році. Фрезерні роботи в Києві також виконують з XIX століття; місто наше завжди славилось майстрами, і, перш за все, фахівцями в галузі фрезерних робіт по металу.

Раніше робота на фрезерувальних верстатах велася вручну, тому виробничий брак  був великий. Наші дні – це час верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ), що у багато разів спростили процес фрезерування і полегшили працю фрезерувальника. У Києві послуги з фрезерування надає багато організацій. Зокрема, фрезерні роботи ЧПУ, фрезерні роботи по металу, деревині і ряду інших матеріалів.

Поширені й дрібні фрезерні роботи, що виконуються головним чином приватними виконавцями. Все це веде до того, що фрезерування в Києві, де зосереджена велика кількість машинобудівних підприємств, стає одним з головних видів робіт, що забезпечують діяльність базових промислових галузей; ціни на фрезерні роботи завдяки їх поширеності поступово знижуються. Втім, розцінки на фрезерні роботи вищого класу зберігають стабільність: якість – завжди має цінність.

Як виконується фрезерування

Фреза – це багатолезовий зубчастий різак, що знімає при швидкому обертанні шари з заготівлі в необхідному місці. Тип фрези обумовлює вид фрезерування, і згідно з ним буває кінцевим, фасонним, периферійним, торцевим тощо. За допомогою кінцевого фрезерування отримують різні виїмки і отвори; торцевим фрезеруванням обробляють великі поверхні; фасонним – профілі. Є також дискові фрези, які використовують для відрізання.

При фрезеруванні на звичайному ручному верстаті робота починається з обрання фрези і її закріплення на шпинделі верстата. Далі шпиндель приводять в нешвидке обертання, і деталь легко торкається фрези. Потім станину відводять, а шпиндель зупиняють, після чого задають необхідну глибину різання заготовки і включають обертання фрези. Станину верстата з заготовкою знову направляють до обертової фрези до торкання – процес фрезерування почався.

Кріплення заготовки при фрезеруванні буває вертикальним і горизонтальним. У верстатах універсального типу, поширених сьогодні, фрезерування виконується також під різними, відмінними від прямого, кутами, що задаються майстром згідно необхідності.

 

Матеріал деталі, що виготовляється, складність процесу обробки її заготівлі і тип використовуваного верстата визначають обрання конкретної технології фрезерування.

Процес різання, що становить основу фрезерування, являє собою суму двох рухів – головного і подаючого, що виконує допоміжну роль. Головний рух – це обертання робочого органу (фрези), а подаючий – рух заготовки, що має поступальний характер. При різанні відбувається відділення матеріалу заготовки з утворенням нових її поверхонь і стружки.

Шар матеріалу, що потребує зняття з заготовки при обробці, називається припуском. Залежно від його величини, він може бути видалений за один або кілька проходів робочого органу. Найбільший обсяг матеріалу за найменший час видаляється при чорновому фрезеруванні; для чистової обробки, підсумку всіх робіт, залишається малий припуск. Зняттям його є чистове фрезерування, при якому деталь набуває остаточного вигляду.

Обробка будь-якої заготовки ніколи не ведеться однією фрезою – необхідний їхній набір, розмір фрез в якому визначається необхідним стандартом точності: для чорнового виду він відповідає 11-му або 12-му квалитету, а для заключного – 8-му або 9-му. Є також ряд випадків, коли квалитет точності відповідає значенням 7 і 8.

Види фрезерування

Через величезне розмаїття фрезерних робіт суворого поділу їх на види не існує.

Проте, їх поділяють:

●     за положенням заготовки на станині – на вертикальні, горизонтальні і фрезерування під заданим кутом;

●     за видом використовуваної фрези – на кінцеві, фасонні, периферійні і торцеві;

●     за відносним до заготівлі напрямку обертання фрези – на попутні і зустрічні.

Останній тип фрезерування, який використовується для обробки великих заготовок, доречно розуміти як двоєдиний процес, де первинне фрезерування є зустрічним, а доведення - попутним.

Слід зазначити, що у кожного виду фрезерних робіт в Києві і інших населених пунктах України – свої, строго характерні йому особливості. Фрезерні роботи по металу – далеко не те саме, що фрезерні роботи по дереву: роботи з габаритними заготовками і дрібні роботи також мають свої, часом значні, відмінності. Ця специфіка, притаманна різним видам фрезерних робіт, прямо обумовлює ціни на них, градація яких на ринку послуг широка.

Фрезерування на верстатах з ЧПУ

Фрезерування це досить новий вид робіт, родоначальником якого є важільна система, якою устаткований простий фрезерний верстат. Прогрес електронної техніки привів до комп'ютеризації управління фрезеруванням; у ньому фрезерувальник перетворився в оператора ЧПУ, який під час роботи на верстаті використовує програмне забезпечення. У Києві фрезерні роботи ЧПУ зазнали найбільшого прогресу завдяки великій кількості промислових виробництв, що стали полігонами розвитку галузі.

Оброблення заготовок на верстаті з ЧПУ відрізняється кардинально підвищеною продуктивністю і точністю, брак при ній мінімальний. Головна ж відмінність в тому, що тільки верстат з ЧПУ дозволив серійно випускати деталі складної конфігурації. Таким чином, фрезерування цими верстатами сьогодні – один з основних інструментів технічного прогресу, чим обумовлено його постійне вдосконалення завдяки новітнім досягненням інженерної та конструкторської думки.

Як ми виконуємо фрезерувальні роботи

Фрезерування, яке пропонує наша компанія, охоплює всі сучасні види цих робіт. Ми виконуємо будь-які фрезерні роботи; Київ – це місто, де знаходяться наші виробничі потужності, що дозволяють точно і в строк виконати будь-яке, навіть найскладніше, замовлення.

 

Ми використовуємо тільки сучасне обладнання; всі його елементи складають єдиний виробничий цикл, завдяки чому виконання замовлення здійснюється оптимально за якістю, термінами і ціною.

 

Предмет особливої ​​нашої гордості - оперативна доставка готової продукції. В межах Києва та області все замовлене ви отримаєте в короткий термін.

 


Нажмите для звонка
+38 (067) 343 6070
+38 (044) 500 1265
Консультації по вирішенню